Satu kampung menghantarkan dan berdoa buat bu paikem,semoga lekas sembuh bu